Bestuursleden gezocht

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een penningmeester, een bestuurslid website & sociale media en een bestuurslid ledenadministratie. U kunt ons daarbij helpen. Wilt u onderstaande vacaturetekst verspreiden onder uw netwerk? Mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, of iemand kennen die mogelijk interesse heeft, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@filosofieengeneeskunde.nl.

De hoofdtaak van het VFG bestuur bestaat uit het organiseren van het jaarlijkse congres. De congressen worden bezocht door een gemengd gezelschap: clinici die geïnteresseerd zijn in filosofische, theoretische, normatieve vragen en filosofen, antropologen, sts-ers die geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg. Leden van de VFG ontvangen het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek – TGE. De redactie van TGE staat los van de VFG, maar maken ieder jaar een themanummer n.a.v. het thema van het jaarcongres (met gastredacteuren uit het bestuur van VFG). Het bestuurswerk wordt op vrijwillige basis gedaan. Het bestuur komt zo’n 6x per jaar bij elkaar, online of op een centrale locatie.

VACATURE PENNINGMEESTER
We zijn op zoek naar iemand met ervaring en affiniteit met boekhouding en opstellen van een financieel jaarverslag. Bent u zelf geïnteresseerd in de functie van penningmeester, dan ontvangen wij graag een bericht. Wilt u als lid van onze vereniging helpen zoeken naar een kundige penningmeester? Kent u in uw netwerk van familie of werk mensen met ervaring in boekhouden die u kunt vragen voor deze functie of die ons kan helpen iemand te vinden? Mail dan naar: secretaris@filosofieengeneeskunde.nl