GRGE (Maastricht)

GRGE (Maastricht)

GRGE is de naam van een lange leerlijn in het geneeskundecurriculum in Maastricht. De afkorting verwijst naar (gezondheids)recht en (gezondheids)ethiek, maar het programma is niet disciplinair van opzet. Vanuit de basisvraag naar de (professionele) verantwoordelijkheden van een arts, bieden we in jaar 3 van de bachelor een eerste kennismaking met vier kernonderwerpen. Studenten moeten daarover een werkstuk schrijven en actief aan de bespreking van de thema’s en werkstukken deelnemen. Zie voor de inhoud van het programma het thema-overzicht. Een profileringspunt is dat we altijd normatieve vragen stellen. Die moeten niet alleen tot het verwerven van kennis en inzicht leiden, maar steeds ook tot actieve discussie.

Het humaniora-aspect zit het meest expliciet in het GRGE-programma voor de coschappen. In elk van de vijf verplichte coschappen zijn de zogenaamde reflectiesessies gewijd aan bredere en beschouwender thema’s. Zoals lijden, cultuur, gezondheid, normaliteit, ‘enahancement’, etikettering, stoornis, kwaliteit van leven of ‘het belang van het kind’. Ter voorbereiding proberen we laagdrempelig materiaal aan te bieden. In de reflectiebesprekingen maken we gebruik van beeldmateriaal als ‘trigger’ voor de discussie onder studenten. Zie de introductiedocumenten voor de studenten. Voor nadere info, ook over het in de besprekingen gebruikte beeldmateriaal:

r.houtepen@maastrichtuniversity.nl of grge@maastrichtuniversity.nl