Healthcare Humanities – Nijmegen

Over Health Care Humanities

Is de gezondheidzorg in Nederland echt voor iedereen toegankelijk? Moeten alle medische innovaties mogelijk worden gemaakt? Hoe komt het dat mensen vasthouden aan een ongezonde levensstijl? Kan kunst helend werken voor patiënten? Gingen mensen altijd op dezelfde manier om met de dood? Zijn wij ons lichaam?

Vragen zoals deze zijn niet makkelijk te beantwoorden. Ze hebben te maken met de plaats die de gezondheidszorg krijgt in onze samenleving. Bij het nadenken over antwoorden op deze vragen, moet daarom aandacht zijn voor zowel biomedische als sociaal-culturele en levensbeschouwelijke perspectieven. Een interdisciplinaire aanpak is noodzakelijk vanwege de complexiteit van de problemen en uitdagingen. Maar waar kan een student aan de RU dat interdisciplinaire perspectief over gezondheidszorg leren?

Dat kan vanaf september 2022 in het onderwijstraject Health Care Humanities. Toegankelijk voor alle studenten met een afgeronde bacheloropleiding binnen of buiten de RU. In dit onderwijstraject leren studenten van verschillende faculteiten samen vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de gezondheidszorg in Nederland, en mee te denken over verbeteringen. Want jouw kennis is nodig!

De wetenschappelijke disciplines medische geschiedenis, medische antropologie/sociologie, taal&communicatie/kunst, theologie/religiestudies en filosofie/ethiek staan centraal. Dit betekent voor studenten een bredere oriëntatie op wetenschappelijke kennis en onderzoek rond dit belangrijke domein. Met een getrainde kritische blik als aanvulling op elke bestaande masteropleiding, kunnen zij daarna aan het werk in de gezondheidszorg of aan de gezondheidszorg gelieerde domeinen.

Het onderwijstraject wordt nu (t/m augustus 2022) ontwikkeld. Extra aandacht wordt besteed aan het ontwerpen van activerend en interactief onderwijs. En aan de verwevenheid tussen onderwijs en concrete praktijken in de gezondheidszorg, zoals klinische afdelingen van het Radboudumc.

Het CvB van de RU financiert deze ontwikkelfase. De uitvoering is een samenwerking tussen de Faculteit der Medische Wetenschappen, Faculteit der Letteren en Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Samen trekken zij dit unieke interdisciplinaire en interprofessionele project. Ook studenten worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie. Het onderwijstraject wordt direct onderzocht, geëvalueerd en bijgesteld. Kortom, een co-creatief proces.

Bron: website Radboud Universiteit – Healthcare humanities