Health Humanities- Tilburg

Reflecteer op hedendaagse vraagstukken rondom geestelijke en lichamelijke gezondheid vanuit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines. Combineer een cultureel, filosofisch, historisch en antropologisch perspectief om ontwikkelingen rondom gezondheidszorg te analyseren en bij te dragen aan de verbetering ervan. Dit is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Programma en vakken

Onderzoek hoe ontwikkelingen en opvattingen rondom gezondheid, gezondheidszorg en geneeskunde worden weerspiegeld in culturele uitingen binnen de samenleving. En leer hoe culturele normen, diversiteit, nieuwe technologie en nieuwe media deze ontwikkelingen en opvattingen vormen.

  • Ontwikkel de vaardigheden om kritisch te reflecteren op ervaringen en gebeurtenissen in heden en verleden in relatie tot gezondheidszorg en geneeskunde.
  • Evalueer met verschillende vormen en methoden van onderzoek de diverse vormen van kennisproductie op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg.
  • Relateer concepten uit de medische en gezondheidswetenschappen (bijvoorbeeld ‘ziekte’, ‘gezondheid’, ‘behandeling’, ‘risico’ en ‘afwijking’) aan vraagstukken binnen het publieke debat en van publiek belang.
  • Verbind theorie met praktijk door middel van een stage (optioneel) en gastcolleges van professionals uit het veld.
  • Publiceer voor Diggit Magazine en leer hoe je wetenschappelijke kennis en analyses op aansprekende wijze onder de aandacht van een breder publiek kunt brengen.

Health Humanities is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen. Je kiest altijd één van de tracks.

Kenmerkende vakken zijn:

  • Cultural practices of knowledge production in health and medicine
  • Online Health Practices
  • The Normal and the Abnormal
  • Diversity and Equity in Health and Medicine

Bron:  Website Tilburg University – Health Humanities