Leestips

Nederlandstalig

Actueel

 • Ingnaas Devisch (red.): 2013, Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil? Bezige bij, Antwerpen.
 • Maartje Scermer, Marianne Boenink & Gerben Meynen: 2013, Komt een filosoof bij de dokter. Denken over gezondheid en zorg in de 21e eeuw. Boom, Amsterdam.

Wijsgerige antropologie

 • Bert-Jaap Koops e.a.: 2009, De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie. Bert Bakker, Amsterdam
 • Jenny Slatman: 2008, Vreemd lichaam – over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit. Ambo, Amsterdam.
 • Anne-Mei The: 2005, In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie. Thoeris, Amsterdam.
 • Marli Huijer en Klasien Horstman: 2004, factor XX. Vrouwen, eicellen en genen. Boom, Amsterdam.
 • Johan A. den Boer: 2003, Neurofilosofie. Hersenen, bewustzijn, vrije wil. Boom, Amsterdam.

Kentheorie

 • Ignaas Devisch: 2008, De roze billen van Renoir. Een inleiding in de medische filosofie. Acco, Leuven.
 • Theo Wobbes: 2005, Chirurgie en technologie. Een filosofisch essay. Damon, Budel.
 • Hugo S. Verbrugh: 2002, Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde. Uitgeverij Klement, Kampen.
 • Wim van der Steen: 1991, Denken over geneeskunde. Een praktische filosofie voor de gezondheidszorg. De Tijdstroom, Lochem.

Ethiek

 • Tsjalling Swierstra, Marianne Boenink, Bart Walhout en Rinie van Est (red.): 2009, Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf. Klement, Kampen.
 • Inez de Beaufort, Medard Hilhorst, Sofie Vandamme, Suzanne van de Vathorst: 2008, De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Lemma, Den Haag.
 • Martien Pijnenburg, Carlo Leget, Theo Wobbes (red): 2008, Chirurg en ethiek. Mensbeelden en dilemma’s onder het mes. DAMON, Budel.
 • Annelies van Heijst: 2008, Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Klement, Kampen.
 • Annemarie Mol: 2006, De logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen. Van Gennep, Amsterdam.
 • Annelies van Heijst: 2005, Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement, Kampen.
 • Marc Berg en Annemarie Mol (red): 2001, Ingebouwde normen. Medische technieken doorgelicht. Van der Wees, Utrecht.

In andere talen

 • Harry Collins and Trevor Pinch: 2005, Dr. Golem: How to Think about Medicine. London: University of Chicago Press
 • Annemarie Mol: 2002, The body mulitple: ontology in medical practice. Durham/ London: Duke University Press
 • Jeannette Pols: 2012, Care at a Distance: On the Closeness of Technology. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • John Pickstone: 2000, Ways of Knowing: A New History of Science, Technology and Medicine. Manchester: Manchester University Press
 • Marc Berg, Annemarie Mol: 1998, Differences in Medicine: Unraveling Practices, Techniques, and Bodies. Durham/ London: Duke University Press
 • Colin Jones and Roy Porter (eds): 1994, Reassessing Foucault: Power, Medicine and the Body. London: Routledge
 • Lennart Nordenfelt and B. Ingemar B. Lindahl (eds): 1984, Health, Disease, and Causal Explanations in Medicine. Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel
 • Michel Foucault: 1963, Naissance de la clinique. Une archeologie du regard medical. Paris: Presses Universitaires de France [Nederlandse vertaling 2008: Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik. Uitg Boom]

Bij het congres van 2009, over de dood

 • Philippe Ariès: 1975, Met het oog over de dood. Westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden. Amsterdam, Wetenschappelijke uitgeverij. Meerten B. ter Borg: 1993, De dood als het einde. Een cultuur-sociologisch essay. Baarn, Ten Have.
 • Jacques Choron: 1963, Death and western thought. The first comprehensive study ever published on the great philosophers’ thoughts about death. Collier books, New York. (filosofisch overzichtswerk)
 • Peter French and Howard Wettstein: 2000, Life and death: metaphysics and ethics. Midwest studies in Philosophy Volume XXIV. Blackwell Publishers, Boston.
 • Françoise Dastur: 1996, Death. An Essay on Finitude. The Athlone Press, London.
 • Fred Feldman: 1992, Confrontations with the reaper: a philosophical study of the nature and value of death. Oxford University press, New York.
 • John Martin Fischer (ed): 1993, The Metaphysics of Death (Stanford Series in Philosophy). Stanford University Press: Stanford. Zie voorbeeldweergave (Books.google.nl).
 • Daniel Heinsius, Rosita Steenbeek: 2005, De verachting van de dood. Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam.
 • Bert Keizer: 1994, Het refrein is Hein. Dagen uit een verpleeghuis. Nijmegen, SUN.
 • Jeff Malpas and Robert C. Solomon (eds): 1998, Death and Philosophy. New Fetter Lane, London. Zie voorbeeldweergave (Amazon.com).
 • Sherwin B. Nuland: 1994, Hoe wij doodgaan. Bespiegelingen over het einde van het leven. Baarn, Uitgeverij Anthos.
 • Christine Overall: 2003, Aging, death, and human longevity. A philosophical inquiry. University of California Press, London.
 • Geoffrey Scarre: 2007, Death. Acumen Publishing, Stocksfield Hall. (filosofisch inleidend werk op het thema van de dood).
 • Howard Spiro, Lee Palmer Wandel and Mary Curnen (eds.): 1997, Facing death. Where culture, religion, and medicine meet. Yale University Press, New Haven.
 • Rudi te Velde: 2002, De filosoof en de dood, Plato’s Phaedo: analyse en interpretatie. DAMON, Budel.