Jaarcongres 2021

Jaarcongres 2021: Verschillend zijn maakt verschil
Datum: 20 november 2021

Thema: Verschillend zijn maakt verschil
Diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg

Diversiteit en inclusiviteit, twee veelgebruikte termen in onze samenleving en daarmee ook een belangrijk onderwerp van discussie in de gezondheidszorg. Dát we inclusiever en diverser willen zijn binnen de zorg die we leveren alsook gezamenlijk als groep zorgverleners, is inmiddels een breedgedragen visie. Hoe we deze doelen moeten bereiken, en wellicht ook waaróm we hier belang aan hechten, is meestal een meer vertroebelde discussie. Niet gek, als je kijkt naar hoe de concepten in deze discussie multi-interpretabel zijn en andere invullingen door de afgelopen decennia heen. Is diversiteit en inclusiviteit het ‘gelijk’ behandelen van iedereen? Of iedereen op dezelfde manier ‘uniek’ kunnen behandelen? Wat betekenen deze concepten eigenlijk, en wat maakt ‘het verschil’ of juist niet, in de zorg?

Tijdens dit unieke congres zullen wij de begrippen diversiteit en inclusiviteit binnen de context van de gezondheidszorg onder de loep nemen vanuit theoretisch-filosofisch, toegepast-medisch alsook medisch-wetenschappelijk perspectief, op zoek naar conceptuele verheldering en complexer begrip van de ontwikkeling van diversiteit en inclusiviteit.

U bent van harte uitgenodigd op 20 november 2021.  Houdt de website in de gaten voor meer informatie en aanmelding.

Sprekers

Annemie Halsema (VU Amsterdam) is filosoof
Biologisch, psychisch, sociaal? Verschil in een sociale wereld

In de gezondheidszorg is er tegenwoordig aandacht voor verschillende soorten verschillen: gender, etniciteit, sociaal-economische status. Maar hoe te denken over deze verschillen? Zijn ze sociaal, biologisch, psychisch?

In de lezing ga ik met name op één van deze verschillen in: gender. Ik licht allereerst de geschiedenis van het denken over gender in de filosofie toe. Wat is de achtergrond van het verschil tussen sekse en gender?  Welke betekenissen worden er aan gender gegeven? Wat houdt het seksuele differentiedenken in? Tot slot licht ik de huidige intersectionele benadering van verschil toe.

Aan de hand van onderzoeken van biologe Ann Fausto-Sterling en de theorieën van filosofe Judith Butler ga ik in het tweede deel van mijn lezing op zoek naar de biologische grondslagen van gender en betoog uiteindelijk dat gender een complexe interactie impliceert tussen lichaam, psyche en sociale wereld.