Sprekers 2019

Dagvoorzitter

Steven Dorrestijn

Dr. Steven Dorrestijn is lector Ethiek & Technologie op Saxion Hogeschool (met technologie in de zorg als een belangrijk thema), en sinds 2013 bestuurslid van de VFG.

Sprekers

Ashley de Bie Dekker

TraceBooks’ checklist: de dynamische checklist die met zijn patiënt en behandelaar meedenkt

Ziekenhuizen worden steeds groter en overzichtelijker, waardoor de administratieve controle gigantisch is en ook op de werkvloer wordt gevoeld. Huidige administratie voor controle is statisch, ongestructureerd en geeft de clinicus of patiënt geen directe voldoening of overzicht. Mogelijk dat een dynamische checklist die patiënt specifieke items toont aan de verschillende clinici  daar verandering in kan brengen waarmee het de administratieve last kan ombuigen tot een cognitieve hulp voor de clinicus en patiënt.

Drs. Ashley de Bie Dekker werkt als medisch specialist op de Intensive Care van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dynamische checklisten.

Sjoerd Repping

Hoe zorgen we met z’n allen voor zorg van bewezen persoonlijke waarde?

In de zorg worden in tientallen ziekenhuizen, duizenden behandelingen voor miljoenen mensen uitgevoerd. Hoe weten we nu of, en zo ja, wie en wanneer, baat heeft bij deze behandelingen? Daar wordt veel evaluatieonderzoek naar uitgevoerd. Maar hoe leidt dit onderzoek dan weer tot een veranderde werkwijze in al die ziekenhuizen voor al die patiënten? Kortom hoe zorgen we ervoor dat de zorg die patiënten krijgen van bewezen persoonlijke waarde is? Alle partijen uit de zorg (patiënten, verpleegkundigen, dokters, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid) hebben daar samen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik voor opgericht (ZE&GG). Prof.dr. Sjoerd Repping is voorzitter van dit programma en zal in deze lezing toelichten hoe partijen dat samen met elkaar willen gaan doen en wat daar makkelijk of juist moeilijk bij is.

Prof. Dr. Sjoerd Repping is biomedisch wetenschapper en was jarenlang hoogleraar Voortplantingsbiologie en hoofd van de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het AMC. Sinds 2019 is hij voorzitter van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en hoogleraar Zinnige Zorg aan het Amsterdam UMC.

Hester van de Bovenkamp

Van Regelreflex naar Spiegelreflex

De verabsolutering van veiligheid in het beleid van het afgelopen decennium veroorzaakt verschillende problemen; andere waarden dreigen in de verdrukking te komen en de nadruk op veiligheid heeft gezorgd voor een grote hoeveelheid regels die voor regeldruk bij professionals zorgen. Om deze problemen het hoofd te bieden is aandacht voor waardenpluriformiteit nodig. Daar hoort een ander perspectief op regels bij; namelijk regels die de veerkracht en reflexiviteit van zorgprofessionals stimuleren.

Dr. Hester van de Bovenkamp is Associate Professor op de afdeling Health Care Governance (HCG) bij de Erasmus School of Health Policy & Management.

Hans Peter Jung

Positieve Gezondheid als vertrekpunt in de huisartsenpraktijk

Aan de hand van de ontwikkelingen van de zorg in het dorp Afferden bij achtereenvolgens 3 generaties huisartsen neemt hij u mee naar hoe in de loop  van de tijd verschillend gedacht werd over gezondheidszorg. Aan de hand van zijn persoonlijke levensverhaal laat hij zien wat dat betekende voor het verdwijnen van zijn plezier in het werk en waarom dat weer terug kwam.

Dr. Hans Peter Jung is ruim 25 jaar praktiserend huisarts in Afferden Lb. In 1999 is hij gepromoveerd op de kwaliteit van de huisartsenzorg, bekeken vanuit het patiënten perspectief. Hij is pionier van de implementatie van Positieve Gezondheid in de gezondheidszorg.

Merel Noorman

Controle met en over slimme technologieën

Datagedreven en slimme technologieën beloven de gezondheidszorg beter en efficiënter te maken door processen te optimaliseren en voorspellingen en diagnoses te verbeteren. Deze technologieën kunnen echter ook beslissingsprocessen ondoorzichtig en ingewikkelder maken. Het zijn complexe systemen, waarvan medische professionals en patiënten niet altijd precies weten hoe zij werken. Hoe kunnen verantwoordelijkheden op een goede manier verdeeld worden in zulke digitale omgevingen? Wat betekent controle en vertrouwen hier?

Dr. Merel Noorman is universitaire docent bij TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) aan de Universiteit Tilburg. Zij heeft zich in verschillende onderzoekprojecten in Nederland, Europa en de V.S. verdiept in de ethische en sociale aspecten van complexe en slimme computersystemen. In het bijzonder, richt zij zich op vraagstukken omtrent de verdeling van verantwoordelijkheid rondom intelligente technologieën, zoals autonome wapens, zelfrijdende auto’s, en zelflerende diagnostische systemen.

Workshops

Siri Beerends

Voorbij de hype – kunstmatige intelligentie en algoritmen in de zorg

Siri Beerends is cultuursocioloog en schrijver. Met gevoel voor maatschappelijke urgentie draagt ze regelmatig bij aan het publieke debat over kunstmatige intelligentie, robotica, big data en algoritmen. Ze is werkzaam bij medialab SETUP waar ze onderzoek doet naar de sociale en ethische implicaties van opkomende digitale technologieën. Daarnaast is ze promovendus aan de Universiteit Twente waar ze onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie en authenticiteit.

“AI herkent huidkanker beter dan arts”, “computer herkent depressieve social media gebruiker”, “algoritme voorspelt kindermishandeling beter dan mens”: de beloften van kunstmatige intelligentie en algoritmen in de zorg zijn torenhoog. Zijn de hoog gespannen verwachtingen op zijn plaats? Wie worden beter van deze systemen en welke valkuilen zien we in ons enthousiasme over het hoofd? In deze sessie kijken we naar actuele voorbeelden van AI en algoritmen in de zorg, en gaan we in discussie over de ethische implicaties van dataficeren en voorspellen.

Rob Houtepen

Over de documentaire “Burning out dans
le ventre de l’hôpital”

Rob Houtepen is filosoof en als docent verantwoordelijk voor de ethiek- en rechtlijn in de basisopleiding geneeskunde in Maastricht. In die context staan voor hem steeds twee basisvragen centraal: ‘wat is de verantwoordelijkheid van artsen?’ en ‘hoe’ kunnen we in de habitus van artsen het open leren van anderen in laten sluipen?’ In de context van Medische Humaniora heeft hij regelmatig over film, geneeskunde en GGZ geschreven.

In de workshop nemen we de Franse documentaire “Burnout” (http://www.burning-out-film.com/) en ander beeldmateriaal als uitgangspunt voor de basisvraag: wie en wat is verantwoordelijk voor bureaucratie, regeldruk en arbeidsdruk in de geneeskunde? Meer specifiek is de vraag of artsen, gezien hun habitus, niet te makkelijk geneigd zijn om arbeids- en regeldruk te externaliseren, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid daarvoor bij anderen te leggen. En één aandachtspunt daarbinnen is de collusie tussen artsen en juristen.

Ingeborg van den Bold

Filosoferen over kwaliteit

In discussies over de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de individuele zorgverlener en de kwaliteit van het dagelijks werk in de zorg, hoor je geregeld dat echte kwaliteit niet meetbaar is, niet in getallen of lijsten te vangen is. Op het VFG-jaarcongres laten sprekers zien dat veel aspecten van kwaliteit wel degelijk te kwantificeren zijn. Daarbij blijft echter de vraag liggen wat ‘kwaliteit’ dan is. Is het een containerbegrip, een stempel van goedkeuring of een vaag begrip waarvan iedereen wel zo’n beetje aanvoelt wat ermee bedoeld wordt? Kwaliteit als waarde waarvan je de betekenis met elkaar kunt onderzoeken. In deze workshop verkennen we wat kwaliteit voor ons betekent, in ons werk of in de gezondheidszorg. Wat is er voor nodig? En wat betekent het om met onvoldoende kwaliteit te kunnen werken of behandeld te worden?

Ingeborg van den Bold is verzekeringsarts niet-praktiserend en filosoof. Met Bold filosofische praktijk geeft zij filosofische workshops en cursussen waarbij zij zich richt op persoonlijke ontwikkeling van mensen en op ethische reflectie in bedrijven en organisaties.