Privacybeleid

Wie zijn we

Wij zijn de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, geleid door het bestuur, zoals te vinden op onze website. Ons website-adres is: https://filosofieengeneeskunde.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Via de website bieden wij inschrijving voor het jaarcongres en inschrijving als lid aan. Daarbij worden persoonsgegevens verzameld.

De gegevens voor het lidmaatschap worden voor de ledenadministratie gebruikt en ten behoeve van het inbegrepen abonnement op het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en EthiekContactgegevens worden gebruikt worden voor correspondentie met de leden (VFG-alerts per mail, correspondentie over het lidmaatschap). 

De gegevens voor de inschrijving van het jaarcongres worden enkel gebruikt oor de organisatie van het betreffende jaarcongres. Er worden badges gemaakt met de naam van de congresdeelnemer die dienen ter herkenning en als toegangsbewijs. Contactgegevens worden gebruikt worden voor correspondentie over de inschrijving (congresinformatie, updates, vragen om verduidelijkingen, correcties, annuleringen).

Cookies

Analytics

Het gebruik van de website wordt geanalyseerd ten behoeve van het onderhoud en verbeteren van de site. Het betreft hierbij aantallen en metadata en geen persoonlijke gegevens.

Met wie we jouw data delen

vanwege het inbegrepen abonnement op het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek worden de gegevens met de uitgever Van Gorcum gedeeld. 

Hoe lang we jouw data bewaren

Binnen twee jaar na afmelding als lid worden de persoonlijke gegevens verwijderd.

Binnen een jaar na het jaarcongres worden de persoonlijke gegevens van congresdeelnemers verwijderd.

Welke rechten je hebt over je data

Wij hebben geen enkel belang bij het bewaren van oude data en persoonsgegevens. Wij zullen desgewenst probleemloos meewerken data te zoeken en te laten inzien en verwijderen.

Aanvullende informatie

We verzamelen persoonlijke gegevens voor het lidmaatschap en voor congresdeelname via onze beveiligde website. De gegevens worden in de beveiligde websiteomgeving opgeslagen. Ten behoeve van de organisatie van het congres worden eventueel lijsten met gegevens op computers van de organisatie gebruikt en uitgeprint.