Jaarcongres 2022

Op 12 november 2022 in het Erasmus MC (Rotterdam) vond het jaarlijks congres van de VFG plaats, met als thema:

Mens en natuur in harmonie: ecologie en gezondheid

Met lezingen en bijdragen van: Wouter Kusters, Jan-Willem Berends, Naomi van Steenbergen en Bernice Bovenkerk, Karin Dijkstra en Arte Groenewegen

Klimaatverandering en de daaruit volgende duurzaamheidsvraagstukken zijn niet meer weg te denken uit het publieke debat. Wat betekent deze urgente en indringende kwestie voor de gezondheidszorg? Wat doet het met ons dat we dagelijks geconfronteerd worden met de milieu- en klimaatcrisis? In hoeverre zijn we verplicht te zorgen dat toekomstige generaties gezond kunnen leven? Welke ziektes zijn de wereld in gekomen door onze omgang met onze leefwereld, de Corona-pandemie als meest recent voorbeeld? In hoeverre is er een verband tussen een gezonde, groene leefomgeving en gezond worden en blijven? Betekent zorgen voor onszelf niet impliciet zorgen voor onze leefwereld?

In de zorg wordt, ondersteund door wetenschap en technologie, op zoek gegaan naar manieren om de mens te helen. In de steriele omgeving van een ziekenhuis, lijkt de mens niet gezien te worden als onderdeel van de wereld daarbuiten; het ecosysteem dat onder meer bestaat uit natuur en dier. Terwijl er steeds meer geluiden opgaan dat de mens daar niet los van gezien kan worden en dat we weg zouden moeten bewegen van een antropocentrisch wereldbeeld. Hoe zou de zorg er uit komen te zien als we deze paradigma-verschuiving serieus nemen?

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, werden deze en andere vragen onder de loep genomen. De zorg voor ons ecosysteem in bredere zin, werd belicht vanuit historisch, medisch-antropologisch, cultuurfilosofisch en toegepast ethisch perspectief. We kijken terug op een inhoudelijk interessant congres, met veel interactie en discussie. Dank aan alle aanwezigen!