Introtekst reflectie snijdend

GRGE Reflectie: Leercultuur en kwetsbaarheid onder artsen

In de bijeenkomst spreken we over specifieke aspecten van de cultuur onder artsen en in ziekenhuizen, met behulp van de literatuur en beeldfragmenten. Daarbij is enerzijds van belang wat je hier tot nu toe van hebt gezien in je coschap en anderzijds jouw eigen opvattingen, normen en waarden ten aanzien van de medische cultuur. Als je het coschap Beschouwend al hebt gedaan, denk dan na over de (leer)cultuurverschillen tussen chirurgen en internisten e.d.

Goede discussie en actieve deelname vereisen een gedegen voorbereiding!

Ter voorbereiding (in totaal ongeveer een uur) lees je vooral korte attenderende stukjes. Wat dit verbindt met in de praktijk informeel leren ‘hoe dokters het (moeten) doen’ staat in:

  • Yolande Witman Leren door meedoen in de patiëntenbespreking. (pdf)

Over open leercultuur en functionele en dysfunctionele hiërarchie in de ziekenhuiscultuur:

  • Waardeer de frisse blik van de co. Medisch Contact 70 (39) 22 september 2015: 1794-96 (pdf)
  • Mara Simons Waarom zijn die chirurgen zo arrogant? In het gemiddelde ziekenhuis geldt een overheersende, onnodige en ongezonde hiërarchie. (coassistent), NRC Handelsblad 19 januari 2012 (pdf)
  • Eva Vogel. Medisch Contact 18 november 2015: https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/grapje-eva-vogel.htm
  • Tijd is rijp voor gedragscode medisch specialisten. George Brandon Bravo Bruinsma e.a. Medisch Contact 11 december 2017 (pdf)

Over ruimte voor emoties en kwetsbaarheid van artsen en coassistenten:

Verdiepend:

  • Jaap Hamming, Rijk Gans. Leren van dingen die goed gaan. Het nieuwe veiligheidsdenken in de zorg. Medisch Contact 69 (46) 13 november 2014: 2262-2264 (pdf)
  • Professioneel omgaan met emoties. Medisch Contact 20 juli 2004 (pdf)
  • Ziekenhuiscalamiteiten deel 4. Zembla, VARA 30 mei 2017. (Onthullend over de risico’s van een ‘angst- en doofpotcultuur’) https://zembla.vara.nl/nieuws/ziekenhuiscalamiteiten-deel-4

De schrijfopdracht (250-300 woorden + bronverwijzing) die hierbij hoort bestaat uit het beantwoorden van één van de volgende vragen:

–           Waar is naar jouw inzicht reële verbetering mogelijk in de cultuur van artsen en ziekenhuizen?

–           Naar wie en wanneer mogen artsen wel en niet twijfel, emoties en kwetsbaarheid uitstralen?