Introtekst reflectie Moeder en Kind

GRGE-Reflectie in coschap Moeder en Kind

Doelstelling:

 • Persoonlijke en verdiepende reflectie bevorderen op waarden en normen die bij professionele discussies en ethische en juridische kwesties rond de gezondheidszorg voor moeder en kind van belang zijn.
 • Nadrukkelijk aandacht geven aan de diversiteit in die waarden en normen en aan de sociale en culturele context daarvan.

Kernthema’s:

–           Het belang van het kind

–           Kwaliteit van leven (toegespitst op aangeboren handicaps)

–           Kwaliteit van ouderschap

Voorbereiding:

Lees als voorbereidingsteksten (samen ruim half uur):

 • Mariet van Zanten-van Hattum. Mijn dochter is een niet-mens. NRC Handelsblad 7-2-2012 (pdf)
 • Annemarie Haverkamp. Levend verdriet. NRC Handelsblad 7-12-2013 (pdf)
 • Je laat je door angstbeelden leiden. Je vreest pijn, alleen maar pijn. NRC Handelsblad 27-01-2012 (pdf)
 • Manon Benders Waardig leven. Volkskrant 5 januari 2019 (pdf)
 • Een slechte prognose van de latere gezondheid. Hoofdstuk 6, pp37-41 in: Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen. Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2007. (pdf)

Tijdens de bijeenkomst:

 • Actuele discussies in de media
 • Discussie aan de hand van diverse beeldfragmenten rond het belang van het kind, de kwaliteit van leven van ernstig gehandicapte kinderen en goed ouderschap, daarbij betrekkend de introductieteksten.

Achteraf:

Als reflectiebijlage bij je voor de GRGE verantwoord beslissen-bespreking in te leveren werkstuk schrijf je ruim 200 woorden ter beantwoording van één van de volgende 2 vragen:

 • Hoe hebben je opvattingen zich in de loop van dit cluster ontwikkeld over het belang van het kind en over de kwaliteit van leven van kinderen bij moeilijke medische beslissingen?
 • Hoe hebben je opvattingen zich in de loop van dit cluster ontwikkeld over goed ouderschap en specifiek de relevantie van dat concept voor het werk van artsen?

Uit het antwoord moet blijken dat je zelf serieus hebt nagedacht over de professionele verantwoordelijkheid van de arts in relatie tot sociale en culturele aspecten en dat je daarbij (materiaal van) de reflectiebespreking hebt betrokken.

Verdiepende tekst (volstrekt facultatief):

Antoine Payot, Keith J. Barrington. The Quality of Life of Young Children and Infants with Chronic Medical Problems: Review of the Literature. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care 41 (2011) 4: 91-101 (pdf)