Introtekst reflectie beschouwend

GRGE Reflectie: De lijdende patiënt en de rol van de arts

In de bijeenkomst wordt met behulp van de gelezen literatuur en beeldfragmenten gediscussieerd over de vraag: waaraan lijden patiënten? En daarachter: wat mag van de arts redelijkerwijs wel en niet worden verwacht ten aanzien van dit lijden?

Daarbij is enerzijds van belang wat je hier tot nu toe van hebt gezien in je coschap en anderzijds jouw eigen opvattingen, normen en waarden ten aanzien van het fenomeen ‘lijden’ en de rol van de arts. Ter voorbereiding lees je de volgende korte stukjes:

Denk ook aan het titelcitaat uit een artikel van internist Richard Baron: “It happened the other morning on rounds, as it often does, that while I was carefully ausculting a patient’s chest, he began to ask me a question. “Quiet,” I said, “I can’t hear you while I’m listening.”

Verdiepend:

–           Eric J Cassell. Diagnosing suffering: A Perspective. Annals of Internal Medicine 131 (1999) 531-534(pdf) [internist over de vaardigheid om lijden te herkennen]

De schrijfopdracht (250-300 woorden + bronverwijzing) die je als reflectiebijlage bij je latere werkstuk doet, bestaat uit het beantwoorden van de volgende vraag:

  • Wat heeft een arts ten aanzien van het lijden van patiënten nog meer te bieden dan een goede behandeling?