Algemene Ledenvergadering – 22 maart 2021

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG). De vergadering vindt online plaats.

Datum: Maandagavond 22 maart 2021

Tijd: Start 19.30 uur (tot 21.00 uur)

Online vergadering per Zoom:

Link: https://tilburguniversity.zoom.us/j/99253869281?pwd=aWQrVHlqVjZJaVpzZXR3dWhlNStPUT09

Meeting ID: 992 5386 9281       Passcode: 3292315352

Het bestuur hoopt u te ontmoeten op de online ledenvergadering.

Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken downloaden.

 1. Statuten
 2. Uitnodiging en agenda
 3. Notulen ALV 2020
 4. Secretarieel jaarverslag 2020 -2021
 5. Financieel jaarverslag 2020 – Toelichting
 6. Jaarrekening 2020 – Overzicht inkomsten en uitgaven 2020
 7. Jaarrekening 2020 – Resultatenrekening 2020
 8. Jaarrekening 2020 – Balans
 9. Verslag kascommissie 2020
 10. Begroting 2021
 11. Voorstellen nieuwe bestuursleden

Hopelijk tot ziens op de ALV op maandagavond 22 maart.