Lidmaatschap VFG (student)

 40 now, and  40 on februari 1st each year

Lidmaatschap voor studenten inclusief toegang tot het jaarcongres.

Onder student wordt verstaan:
Iedereen die ingeschreven staat als student bij een Hogeschool of Universiteit.
Promovendi en onderzoekers in Opleiding (OIO’s) vallen hier wel onder.
Arts-assistenten in opleiding (AIOS) komen niet in aanmerking.
Geen student? Kies dan voor het reguliere lidmaatschap.

Verlenging lidmaatschap: 1 februari 2021

Categorie: