Lidmaatschap VFG (student)

 50 for 1 year

Lidmaatschap voor studenten inclusief toegang tot het jaarcongres.

Onder student wordt verstaan:

Iedereen die ingeschreven staat als student bij een Hogeschool, Universiteit of MBO en die niet ouders is dan 27 jaar.
Het studentlidmaatschap wordt stilzwijgend omgezet in een regulier lidmaatschap vanaf het eerstvolgende hele kalenderjaar nadat het lid de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt of niet meer staat ingeschreven bij de genoemde opleiding.
Geen student? Kies dan voor het reguliere lidmaatschap.

First payment: 1 februari 2023

Categorie: