Lezingen en sprekers


Bemoeizorg, het nieuwe paternalisme? Van Alma Ata tot patiëntgecentreerdheid

Prof.dr. Ignaas Devisch

In een korte tekst uit 1976 (La politique de la santé au XVIIIe siècle, Dits et Ecrits tome III texte n°168) schetst Michel Foucault de opkomst van gezondheidspolitiek in West-Europa. De interesse van een overheid in het thema volksgezondheid hangt volgens hem samen met de ontwikkeling van een nieuw machtsbegrip, de zogeheten gouvernementalité (bestuurlijkheid). Willen we begrijpen hoe politiek en gezondheid met elkaar zijn verweven en waarom vandaag gezondheid een norm is geworden waarnaar we moeten streven, dan moeten we dit nieuwe machtsbegrip onder de loep nemen.

Ignaas Devisch (1970) is professor in filosofie, medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij is tevens bestuurslid van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Zijn meest recente boek is Het empathisch teveel: Op naar een werkbare onverschilligheid.


The capabilities approach to health equity

dr. Sridhar Venkatapuram

The capabilities approach is a theory that expands our focus on human wellbeing beyond happiness or resources such as income.  That is, the capabilities approach is known for advocating a multi-dimensional conception of human flourishing and quality of life. Health, in this perspective, is the capability to achieve a set of basic functionings. This makes health a first priority of social justice and a basic human right. This has policy imlications and raises, among others, the question of fair distribution.

Sridhar Venkatapuram is senior lecturer in global health and philosophy at King’s  College London and founding director of the MSc.Global Health & Social Justice. His first book is titled Health Justice: An argument from the capabilities approach.

This lecture will be given in English.


Hoeveel eigen verantwoordelijkheid willen we van elkaar kunnen verwachten?

dr. Joel Anderson

De huidige gezondheidspolitiek draait vaak om de tegenstelling tussen principes van solidariteit en eigen verantwoordelijkheid: Horen wij begrip en tolerantie te tonen voor ongezond gedrag of dienen degenen die hun gezondheid door onverantwoorde keuzes ondermijnen zelf de rekening te betalen? Wat hierbij vaak vergeten wordt is dat de mate waarin mensen in staat zijn om gezonde keuzes te maken op hun beurt afhankelijk is van een reeks van maatschappelijke omstandigheden, waarvoor wij als maatschappij verantwoordelijk zijn. Onderwerp van deze lezing is dit verband te analyseren en de implicaties voor een pragmatisch-democratische gezondheidspolitiek te schetsen.

Joel Anderson is filosoof en werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Hij studeerde filosofie en de Verenigde Staten en Duitsland. Zijn onderzoek richt zich op filosofische antropologie en ethiek.


Titel nader te bepalen

dr. Elisabeth Vroom

Abstract nader te bepalen.

Elisabeth Vroom  is oprichter en directeur van Duchenne Parent Project. De stichting is een door ouders en vrienden van kinderen met Duchenne opgerichte en geleide non-profit organisatie die zich ten doel stelt het onderzoek naar genezing voor Duchenne spierdystrofie te bespoedigen.


Maar ik hou niet van politiek

drs. Menno Oosterhoff

Medewerkers in de zorg komen niet snel politiek in beweging, laat staan in opstand. Ze zijn meer gericht op hun werk. Maar het stelsel waarbinnen ze dat werk doen heeft daar steeds meer invloed. Toch politiek actiever worden? En hoe verhoudt zich dat tot het feit dat geneeskunde niet normerend moet zijn? En is het altijd veilig?

Menno Oosterhoff is psychiater en publicist. Auteur van Vals Alarm. Leven met een dwangstoornis en tevens initiator van het netwerk dwangstoornis.


download abstracts en sprekers