Actueel

 • Ingnaas Devisch (red.): 2013, Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil? Bezige bij, Antwerpen.
 • Maartje Scermer, Marianne Boenink & Gerben Meynen: 2013, Komt een filosoof bij de dokter. Denken over gezondheid en zorg in de 21e eeuw. Boom, Amsterdam.

Wijsgerige antropologie

 • Bert-Jaap Koops e.a.: 2009, De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie. Bert Bakker, Amsterdam
 • Jenny Slatman: 2008, Vreemd lichaam - over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit. Ambo, Amsterdam. 
 • Anne-Mei The: 2005, In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie. Thoeris, Amsterdam.
 • Marli Huijer en Klasien Horstman: 2004, factor XX. Vrouwen, eicellen en genen. Boom, Amsterdam. 
 • Johan A. den Boer: 2003, Neurofilosofie. Hersenen, bewustzijn, vrije wil. Boom, Amsterdam.

Kentheorie

 • Ignaas Devisch: 2008, De roze billen van Renoir. Een inleiding in de medische filosofie. Acco, Leuven.
 • Theo Wobbes: 2005, Chirurgie en technologie. Een filosofisch essay. Damon, Budel.
 • Hugo S. Verbrugh: 2002, Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde. Uitgeverij Klement, Kampen.
 • Wim van der Steen: 1991, Denken over geneeskunde. Een praktische filosofie voor de gezondheidszorg. De Tijdstroom, Lochem.

Ethiek

 • Tsjalling Swierstra, Marianne Boenink, Bart Walhout en Rinie van Est (red.): 2009, Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf. Klement, Kampen. 
 • Inez de Beaufort, Medard Hilhorst, Sofie Vandamme, Suzanne van de Vathorst: 2008, De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Lemma, Den Haag. 
 • Martien Pijnenburg, Carlo Leget, Theo Wobbes (red): 2008, Chirurg en ethiek. Mensbeelden en dilemma's onder het mes. DAMON, Budel.
 • Annelies van Heijst: 2008, Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Klement, Kampen. 
 • Annemarie Mol: 2006, De logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen. Van Gennep, Amsterdam. 
 • Annelies van Heijst: 2005, Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement, Kampen.
 • Marc Berg en Annemarie Mol (red): 2001, Ingebouwde normen. Medische technieken doorgelicht. Van der Wees, Utrecht.

Klik hier voor niet-Nederlandstalige literatuur

Klik hier voor leestips met betrekking tot thema jaarcongres 2009 Dood. Geneeskunde en het belang van een filosofische reflectie op het levenseinde  

Klik hier voor leestips met betrekking tot het thema van jaarcongres 2012 Medicalisering