De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde stelt zich ten doel actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden. lees meer: mission statement.

The Boy in the Bubble (2005)

De documentaire The Boy in the Bubble uit 2005 beschrijft hoe David Vetter tussen zijn geboorte in 1971 en zijn dood in 1984 zijn hele leven alleen in een grote, steriele, doorzichtige tent doorbracht. Hij was geboren zonder een functionerend immuunsysteem en de hoop dat de geneeskunde daar ‘snel’ een oplossing voor zou bieden bleek vergeefs. Vóór de algemene discussie na afloop van de vertoning brengt Rob Houtepen in een kort praatje naar voren wat we volgens hem uit dit verhaal kunnen leren over de verantwoordelijkheid van artsen / onderzoekers en over de onherroepelijk tragische aspecten van de medische praktijk.

Zie details

Het komende jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde vindt plaats op: 

zaterdag 5 november in het LUMC te Leiden om 10.30 uur

'Ziekte en gezondheid op de snijtafel – een ontleding van oude en nieuwe concepten'

De begrippen ziekte en gezondheid zijn de afgelopen decennia enorm in beweging. Medische én maatschappelijke ontwikkelingen veranderen wat we ‘ziekte’ noemen. Gezondheid is van afwezigheid van ziekte, via welbevinden, verschoven naar "in staat zijn regie te voeren". Filosofen, artsen en wetenschappers worstelen al decennia lang met verschillende concepten van ‘ziekte’en ‘ziek-zijn’ en ‘gezondheid’. Op het VFG congres 2016 kijken wij met een frisse blik naar deze oude en nieuwe woordenstrijd. De filosofie als dienstmaagd van de geneeskunde, zodat wij daarna zinvoller kunnen spreken over ‘ziekte’ bestrijden en ‘gezondheid’ bevorderen.

We zijn druk bezig een interessant programma voor u samen te stellen. Wanneer we meer weten over de precieze invulling van de dag en aanmeldprocedure brengen wij u natuurlijk op de hoogte. Natuurlijk zal toegang, net als andere jaren, gratis zijn voor leden.

Voorafgaand aan het congres zal vanaf 9.30 uur de algemene ledenvergadering plaatsvinden.

We hopen u zaterdag 5 november te mogen begroeten!

 

Naar aanleiding van het VFG jaarcongres van 2015 is onlangs een themanummer van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek verschenen over "Evidence Based Medicine". Met dank aan Van Gorcum, de uitgever van TGE, is het themanummer digitaal beschikbaar.

zie website Van Gorcum

download hier het themanummer "Evidence Based Medicine"