De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde stelt zich ten doel actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden. lees meer: mission statement.

 

Het jaarcongres 2016 van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde vindt plaats op  

zaterdag 5 november in het LUMC te Leiden om 10.00 uur

met als thema:

'Ziekte en gezondheid op de snijtafel – een ontleding van oude en nieuwe concepten'

De begrippen ziekte en gezondheid zijn de afgelopen decennia enorm in beweging. Medische én maatschappelijke ontwikkelingen veranderen wat we ‘ziekte’ noemen. Gezondheid is van afwezigheid van ziekte, via welbevinden, verschoven naar "in staat zijn regie te voeren". Filosofen, artsen en wetenschappers worstelen al decennia lang met verschillende concepten van ‘ziekte’en ‘ziek-zijn’ en ‘gezondheid’. Op het VFG congres 2016 kijken wij met een frisse blik naar deze oude en nieuwe woordenstrijd. De filosofie als dienstmaagd van de geneeskunde, zodat wij daarna zinvoller kunnen spreken over ‘ziekte’ bestrijden en ‘gezondheid’ bevorderen.

Voor leden is de toegang gratis!

Bekijk alle info en meld u aan op de congreswebsite.

Voorafgaand aan het congres zal vanaf 9.30 uur de algemene ledenvergadering plaatsvinden.

We hopen u zaterdag 5 november te mogen begroeten!

 

Naar aanleiding van het VFG jaarcongres van 2015 is onlangs een themanummer van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek verschenen over "De Moraal van Digitaal". Met dank aan Van Gorcum, de uitgever van TGE, is het themanummer digitaal beschikbaar.

zie website Van Gorcum

download hier het themanummer "De Moraal van Digitaal"