De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde stelt zich ten doel actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden. lees meer: mission statement.

Op het VFG jaarcongres op 16 december 2017 is de Pieter van Foreest Wetenschapsprijs 2017 (met 2500 euro) uitgereikt aan drs. Sebastiaan Broere voor zijn masterscriptie “In and Out of Magelang Asylum: A Social History of Colonial Psychiatry in the Netherlands Indies, 1923-1942”.


De aanmoedigingsprijs van 1000 euro is uitgereikt aan dr. Tinne Claes van de KU Leuven voor haar serie artikelen over de sociaal-culturele betekenis van de anatomie en anatomische collecties in de 19e en begin twintigste eeuw.


Bekijk juryrapport


 

Het jaarcongres van 2016 had als thema ‘Ziekte en gezondheid op de snijtafel’. De bijdragen aan dat congres zijn te vinden in een zojuist gepubliceerd themanummer van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, onder redactie van Eric van der Laar en Gert Olthuis.

inhoudsopgave

redactioneel

Op 16 december 2017 vindt in het Leids Universitair Medisch Centrum het VFG jaarcongres plaats, met als thema
Macht, gezondheid en politiek: De maatschappelijke plaats van gezondheid in onze tijd.

Sprekers: Ignaas Devisch · Sridhar Venkatapuram · Joel Anderson · Elisabeth Vroom · Menno Oosterhoff.

Bekijk voor meer informatie en om u in te schrijven de congreswebsite: filosofieengeneeskunde.nl/congres/

 

(Photo: Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)